Friesland, Ferwerderadeel – Wopke Eekhoff, 1853

“Gemeente Ferwerderadeel (Voormalig Tweede Grietenij van Oostergoo).” Groot formaat staalgravure vervaardigd in 1853 door Daniel Veelwaard voor de Nieuwe Atlas…

275