Groningen en Ommelanden – Pieter van der Keere, 1622

1.350