Haarlemmerhout – Van Baarsel en Tuyn naar Ferdinand Joseph Nautz, 1837

“Kaart van het Haarlemmerhout; naar den laatsten aanleg van den Architect J.D. Zocher.” Kopergravure vervaardigd door Van Baarsel en Tuyn…

1.650