Noordzee – Jacob Theunis Lootsman, 1681

17E-EEUWSE PASKAART VAN DE NOORDZEE “Pas Caerte van Texel tot aende Hoofden…” Kopergravure uitgegeven in 1681 door Jacob Theunis Lootsman…

1.250