Schelde – Pieter Verbiest, 1643

“Nieuwe Caert Vande Ghelegentheit van Oost en Wester Schelde vertoonende ock de verdroncken overwaterde Lande nieu aengewassen schoren en de…