Schermer polder – Salomon Roger + Pieter Wils, 1635

DE EERSTE KAART VAN DE SCHEMER POLDER “Caerte van de Scher-meer Met hare Dycken, Wegen, Wateringen, ende Cavel-Slooten“. Kopergravure vervaardigd…

975