Utrecht – Pieter van der Keere (Kaerius), 1617

“Ultraiectum Dominium”, kopergravure vervaardigd door Pieter van den Keere (Petrus Kaerius) in 1616 en uitgegeven in 1617 als deel van…

Lees verder

1.350

Ultraiectum Dominium”, kopergravure vervaardigd door Pieter van den Keere (Petrus Kaerius) in 1616 en uitgegeven in 1617 als deel van diens atlas “Germania Inferior id est XVII Provinciarum”. In de tijd met de hand gekleurd. Afm.: 37 x 48 cm.

De Heerlijkheid Utrecht was sinds 1579 deel van de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Op deze fraai versierde kaart zien we in de Zuiderzee een klein profiel van de stad Utrecht (“Traiectum”). In de rechter bovenhoek een schild met het wapen van de provincie. Daaronder twee Utrechtse figuren (“Traiectini”). Langs de onderrand twee rijen wapenschilden. Links de wapens van de steden in het bisdom Utrecht (Utrecht, Amersfoort, Rhenen, Wijk en Montfort), rechts de belangrijkste bondgenoten (de hertogdommen Brabant, Gelre en Kleef en de graafschappen Holland, Bentheim, Cuijk en …).

Het kaartbeeld is een verkleining van een kaart van Utrecht vervaardigd door Cornelius Anthonisz. Hornhovius uit 1599. De rondom de stad Utrecht weergegeven kloosters (“Cartusers”, “Oostbrouck”, “Bethlem” en “Outwijck”) zijn aan het eind van de 16e-eeuw veelal reeds afgebroken, maar staan dus nog op de kaart.

Linksonder een verklaring van de symbolen die gebruikt zijn voor de op de kaart aangeduide steden, dorpen, kastelen en kloosters. Dat het gebied zeer landelijk is, blijkt uit de schapen en ander vee die verspreid over de kaart zijn weergegeven.

Rond 1615 was Pieter van der Keere begonnen met de voorbereiding van de uitgave van “Germania Inferior”. Het zou de eerste atlas van de Zeventien Provinciën worden. De kaarten in deze atlas waren meestal bewerkingen van bestaande kaarten. Deze werden voorzien van stadsgezichten, kostuumfiguren -in navolging van de prenten van Braun en Hogenberg– en wapenschilden. Daardoor ontstond een uniform geheel wat de atlas een aantrekkelijk aanzien gaf.

Prijs: Euro 1.350,-