Curaçao, Guiana – Isaak Tirion, 1767

“Kaart van geheel Guajana of de Wilden-Kust en die der Spaanse Westindën op het Noord-end van Zuid-Amerika” / “Het Eiland…

Lees verder

675

Kaart van geheel Guajana of de Wilden-Kust en die der Spaanse Westindën op het Noord-end van Zuid-Amerika” / “Het Eiland Kurassau.” / “De Haven en ’t Kasteel van Kurassau” / “Kaart van de Volksplanting aan Demerary en Rio d’Essequebo.” Kopergravure, uitgegeven door Isaak Tirion ca. 1767. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. 33 x 44 cm.

Curaçao is in 1634 in het kader van de Tachtigjarige Oorlog door de Nederlanders op de Spanjaarden veroverd. De West-Indische Compagnie (WIC) had vooral belangstelling voor Curaçao wegens de grote natuurlijke haven, het Schottegat, die via de St. Annabaai vanuit zee was te bereiken.

Onmiddellijk na de inbezitneming van het eiland werd bij de ingang van de St. Annabaai een provisorisch verdedigingswerk bouwen. Uit deze eerste versterking is daarna een uit steen opgetrokken verdedigingswerk ontstaan, rechtsonder op het inzetkaartje, Fort Amsterdam geheten. In Fort Amsterdam resideerde de gouverneur, bevonden zich de kantoren en magazijnen van de WIC en waren ook de verblijven van de officieren en de soldaten van het garnizoen.

Het eiland was goed gepositioneerd om handel te drijven, en de omstandigheden waren er minder hard dan aan de “Wilde Kust” (Guyana).

Met de Nederlanders kwam een ​​groot contingent Sefardische Joden mee die substantieel bijdroegen aan de cultuur en economie van het eiland. Curaçao heeft de oudste actieve joodse gemeente in Amerika, die teruggaat tot 1651.

Prijs: Euro 675,-