Koninkrijk Napels – Blaeu, ca. 1640

“Regno di Napoli“, kopergravure rond 1640 vervaardigd door Joan Blaeu. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. ca. 38,5…

Lees verder

650

Regno di Napoli“, kopergravure rond 1640 vervaardigd door Joan Blaeu. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. ca. 38,5 x 50 cm. Met aan de achterzijde in het Nederlands een beschrijving van het gebied.

Het koninkrijk Napels maakte in die tijd deel uit van de Spaanse gebieden van het Habsburgse rijk. In de rechter bovenhoek zien we dan ook het Spaanse wapen. De kaart is verder fraai versierd met de kleurige provinciewapens in de kaartrand. Als bron voor deze kaart maakte Blaeu gebruik van een atlas van de Italiaanse cartograaf Giovanni Antonio Magini (1555-1617), wiens kaartboek Italia in 1620 postuum in Bologna was uitgegeven.

De kaart werd uitgegeven als onderdeel van Blaeu’s Atlas Maior.

Het uitgeven van de Atlas Maior wordt, met bijna 600 dubbelzijdige van koperen platen gedrukte gravures en 3000 pagina’s tekst, gezien als een van de grote prestaties van de Gouden Eeuw. Een onderneming met een gecompliceerde planning, financiering en inzet van mankracht en specialisten. Ook hedendaagse uitgevers erkennen Joan Blaeu’s superioriteit, drieënhalve eeuw geleden.

De Blaeu atlas was het meest kostbare gedrukte boek dat je in de tweede helft van de 17e eeuw kon krijgen, afhangend van de taal en kleuring tussen fl. 330 en fl. 460. (Een assistent boekverkoper verdiende rond 1660 fl. 2 per week, de huurprijs van een boekwinkel lag tussen fl. 400 – fl. 700 per jaar.) De atlas werd dan ook gemaakt voor een kleine groep geprivilegieerden, die over het intellect en met name de middelen beschikten, om een meesterwerk als de Atlas Major te kunnen waarderen. De gegoeden van die tijd demonstreerden graag hun welvaart, uitgever Blaeu speelde daar met zijn pronkstuk goed op in.

De Atlas Major maakt onderdeel uit van de Nederlandse erfgoed canon.

Prijs: Euro 650,-