Paraíba, Nederlands-Brazilië – Johannes Janssonius, 1651

DE NEDERLANDERS IN BRAZILIË “Afbeeldinghe van Pariba ende Forten”, kopergravure uitgegeven door Johannes Janssonius te Amsterdam in 1651 als deel…

475