Straat van Malakka, Singapore – 1898

19E-EEUWSE ZEEKAART VAN DE STRAAT VAN MALAKKA EN SINGAPORE “Malacca Strait with Part of the East Coast of the Malay…

Lees verder

2.150

19E-EEUWSE ZEEKAART VAN DE STRAAT VAN MALAKKA EN SINGAPORE

Malacca Strait with Part of the East Coast of the Malay Peninsula”, kopergravure uitgegeven te Londen door de Admiraliteit van Engeland op 30 juni 1898 onder toezicht van Rear Admiral Sir W.J.L. Wharton. Afm.: 65,5 x 98 cm.

Zeldzame en grote 19e-eeuwse zeekaart van Malaya, Singapore en de nabijgelegen eilanden en delen van Sumatra, omringd door de Zuid-Chinese Zee en de Straat van Malakka.

In de tweede helft van de 19e eeuw maakte Singapore deel uit van de Straits Settlements, een verzameling van gebieden van de Britse Oost-Indische Compagnie in Zuidoost-Azië die werden beheerd als kroonkolonie.

In 1795 werd door koning George III de United Kingdom Hydrographic Office opgericht voor de vervaardiging van nautische kaarten van de hoogste kwaliteit voor de Royal Navy. Voorafgaand aan de oprichting van de Admiraliteit was het opmeten en uitgeven van zeekaarten vooral een commerciële onderneming waarin de cartograaf vaak zelf op zoek moest naar een uitgever die het drukken van zijn kaarten wilde bekostigen. Van ontdekkingsreiziger James Cook is bekend dat hij op zoek moest naar financiers om zijn eigen zeekaarten uit te geven, de meest toonaangevende en beste kaarten van die tijd. Het systeem van particulier gefinancierde zeekaarten liet grote delen van de wereld ongekarteerd en ook veel uitstekende kaarten werden niet uitgegeven. Koning George III zag dat er door slechte kaarten onderweg vertragingen ontstonden en schepen verloren gingen, waardoor er aanzienlijke verliezen in handelsinkomsten werden geleden. Daarop werd de Hydrographic Office opgericht, een geïnstitutionaliseerd en door de overheid gesponsord cartografisch agentschap. De Hydrographic Office is tot op de dag van vandaag in bedrijf.

Price: EUR 2.150,-