Zee van Azov, Krim – Nicolaas Visscher, ca. 1690

495