Rotterdam panorama – Romeijn de Hooghe, Johannes de Vou, 1694/1778

BEROEMD PANORAMA VAN ROTTERDAM “Rotterodamum“, gravure gedrukt van 4 koperen platen vervaardigd door Romeijn de Hooghe naar tekeningen van Johannes…

Lees verder

BEROEMD PANORAMA VAN ROTTERDAM

Rotterodamum“, gravure gedrukt van 4 koperen platen vervaardigd door Romeijn de Hooghe naar tekeningen van Johannes de Vou. Voor het eerst uitgegeven in 1694. Om de inmiddels gegroeide stad volledig weer te geven, werden in 1778 beide buitenste bladen opnieuw gegraveerd. Ze werden verlengd waardoor ook de uitbreiding rond het Boerengat (rechts) en de Zalmhaven (links) er op staan. In de tijd met de hand gekleurd en met goud gehoogd. Afm. 25,5  x 231,5 cm, lijst 55,5 x 262,0 cm.

Van links naar rechts zien we de Zalmhaven, de Wester Nieuwehoofdpoort en de Ooster Nieuwehoofdpoort die de toegang geven tot de Leuvehaven, de Boompjes met het VOC gebouw, de Sint-Laurenskerk en de mond van de Oudehaven, geflankeerd door de Wester- en de Ooster Oudehoofdpoort (beide poorten worden beschermd door een in de Maas uitstekend bastion, waarop kanonnen geplaatst zijn), de huizen aan de achterzijde van het Haringvliet, het bolwerk met stadstimmerhuis en de stadtimmerwerf rondom de Nieuwe Haven en Hoge Zeedijk.

“Reeds van oudsher hebben de Rotterdammers prijs gesteld op het bezit van een afbeelding hunner stad aan den Maaskant en vooral in de 17e eeuw werd op uitnemende wijze aan dien wensch tegemoet gekomen. Vrij kort na elkander verschenen toen van de stad drie panorama’s, die én door de artistieke bewerking én door hun royaal formaat de fraaiste van alle Rotterdamsche Maasgezichten genoemd mogen worden. Het zijn kapitale kopergravures, waarvan de eerste omstreeks 1640 bij Jacobus Allard verscheen, de tweede in 1665 door Jacob Quack werd uitgegeven en de derde in 1694 in opdracht van het stadsbestuur door Romeyn de Hooghe en Johannes de Vou vervaardigd werd. Het is echter het Maasgezicht van De Vou dat verreweg de meeste bekendheid heeft gekregen.” Aldus de Nieuwe Rotterdamsche Courant op 23 mei 1917.

Het panorama werd vervaardigd in combinatie met een grote plattegrond, gezichten van de belangrijkste gebouwen en wapens van de vroedschapsleden. De exemplaren die de eeuwen hebben overleefd, zijn veelal los van elkaar bewaard gebleven.

Prijs: VERKOCHT