Amsterdam – Andries de Leth, 1726-1731

EERSTE WATERSTAATKUNDIGE KAART VAN AMSTERDAM “Nieuwe en zeer Naeukeurige Kaerte der Stadt Amsterdam met alle haere Gebouwen Waterkeeringen en Wyken…

2.850