Nijmegen – Nicolaes van Geelkercken, 1639

“Nieumegen – Noviomagum”. Plattegrond met profielgezicht van Nijmegen vervaardigd door Nicolaes van Geelkercken voor de Historia Gelricae uit 1639 van…

950