Utrecht – Jan van Vianen + Caspar Specht + Reinier en Josua Ottens, 1725-1750

FRAAIE 17DE EEUWSE STADSPLATTEGROND VAN UTRECHT “Urbis Traiecti ad Rhenum novissima et accuratissima delineatio“ kopergravure gegraveerd door Jan van Vianen,…

1.750