Amsterdam Great Synagogue – Isaak Tirion after Jan de Beijer, 1765

GROTE SYNAGOGE TE AMSTERDAM “De twee Groote Synagogen der Hoogduitsche Jooden, en het Oude-Zyds-Huiszitten-Aalmoesseniers-Huis, van agteren, in’t verschiet.” kopergravure, vervaardigd…

375