Orangist restoration in Amsterdam – Johan Christoffel Schultz, 1787

ORANJERESTAURATIE IN AMSTERDAM “Plechtige optocht door de werklieden van de stads schuitenmaakers werf binnen binnen Amsteldam by gelegenheid der gelukkige…

1.350