Entrepotdok Amsterdam – Petrus Josephus Lutgers, 1833

BEDRIJVIGHEID IN HET ALGEMEEN RIJKSENTREPOT TE AMSTERDAM “Entrepòt-dok, te Amsterdam” gezien vanaf de Plantage Muidergracht richting Oosterdok, steendruk uit 1833…

Read more

650

BEDRIJVIGHEID IN HET ALGEMEEN RIJKSENTREPOT TE AMSTERDAM

Entrepòt-dok, te Amsterdam” gezien vanaf de Plantage Muidergracht richting Oosterdok, steendruk uit 1833 van de hand van Petrus Josephus Lutgers, gedrukt door Desguerrois & Co. In de tijd met de hand gekleurd. Afm ca. 37 x 46 cm. (Afm. lijst: 54 x 74 cm.)

Losse uitgave van de tekenmeester, schilder en lithograaf Petrus Josephus Lutgers (1808-1874), die als landschapsschilder gespecialiseerd was in riviergezichten.

Om in de 19e-eeuw transitohandel in Amsterdam te stimuleren, konden in het Rijks Entrepot goederen tijdelijk worden opgeslagen, zonder dat daarover invoerrechten moesten te worden afgedragen. Accijnzen hoefden pas te worden betaald op het moment dat de goederen op de markt werden gebracht.

Na de oprichting van het Rijks Entrepot werden tussen 1827 en 1840 werden 51 reeds bestaande pakhuizen aangekocht van particuliere eigenaren. Ook werden er 33 nieuwe pakhuizen bijgebouwd. De pakhuizen van de particuliere eigenaren waren in gebruik als opslag van wijn, cacao, graan, rogge, hout, walvisspek en walvistraan. Ze droegen namen als Bordeaux Brandewijnstuk, Dantzig en de Hoop. Na de overname krijgen de pakhuizen nieuwe namen. Gekozen wordt voor de namen van de handelssteden uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden (het latere België), waarmee vanuit Amsterdam handel wordt gedreven. De naamgeving van de panden is een hommage aan het nieuwe nationale zelfbewustzijn dat opkwam na de Franse tijd.

Omdat het Rijks Entrepot in 1827 een afgesloten en bewaakt douane-terrein wordt, komt er rondom het Entrepot een hoge muur aan de zijde van de Kadijk. Het terrein wordt bewaakt door hellebaardiers en krijgt slechts één toegang: het nog steeds bestaande poortgebouw aan het Kadijksplein.

Tegen het eind van de 19e eeuw kunnen zeeschepen vanwege hun toegenomen grootte het Entrepot niet meer bereiken. Ze leggen nu aan in de haven van Amsterdam. In 1894 wordt het Entrepotdok overgenomen door de gemeente Amsterdam en wordt weer een normale goederenopslag.

De pendant van deze lithografie, met het Entrepotdok gezien vanaf de andere zijde, vindt u hier.

Prijs: Euro 975,- (incl. lijst)