Valkhof Nijmegen – Ernst Thelot after Hendrik Hoogers, ca. 1800

“Het Valkhof te Nymegen, nevens het geruineerde door de watervloed in 1784 ten oosten te zien“. Kopergravure vervaardigd ca. 1800…

750