Stadsvrijheid van Utrecht – Caspar Specht + Joachim Ottens, 1708-1719

UTRECHT EN OMGEVING “Caerte vande Vryheyd der Stadt Utrecht volgens decisie vanden jare 1539“. Kopergravure uit 1696 van Caspar Specht,…

975