Friesland, Baarderadeel – Wopke Eekhoff, 1844

“Baarderadeel de Vierde Grietenij van Westergoo.” Groot formaat staalgravure vervaardigd in 1844 door Daniel Veelwaard voor de Nieuwe Atlas van…

275