Friesland – Nicolaes Visscher + Pieter Schenk, ca. 1720

FRIESLAND AAN HET EIND VAN DE 17E-EEUW “Dominii Frisiae Tabula Flevum et Lavicam” (kaart van het domein van Friesland, Flevum…

525