Beemster polder – Daniel van Breen, 1644

BEEMSTER POLDER WALL MAP “Ware Afbeeldinge vande Bedyckte Beemster-Landen inden iare M.DC.XLIIII”. (True depiction of the Beemster land with dykes…

5.850