North Holland – Johannes Dou, 1781

WANDKAART NOORD HOLLAND “‘T Hoogheemraadschap vande Uytwaterende Sluysen in Kennemerlant ende West-Frieslant“, kopergravure naar het ontwerp van Johannes Dou I,…

3.250