Zuiderzee, Texel, Vlieland, Terschelling – Nicolaas Witsen + Covens & Mortier, 1712

“TEXEL en FLIE STROOM / By eygen Herhaalde Pylingen en lange Ondervindinge Mitsgaders uyt Mondeling Verslag, en aanwysinge van Verschyde…

2.150