Dutch East Indies – Cornelis van Baarsel, 1818

KAART UIT DE BEGINJAREN VAN NEDERLANDS-INDIË “Kaart der Nederlandsche Bezittingen in Oost-Indiën”. Gravure vervaardigd door Cornelis van Baarsel & Zn.…

350