Amsterdam, sailing before the city – Simon Fokke, 1768

AMSTERDAM – STADHOUDER WILLEM V, EEN FEESTELIJKE ZEILTOCHT OP ‘T IJ “Afbeelding van het Zeiltogtje Hunner Doorluchtige en Koninklijke Hoogheden,…

975