Battle of Vigo Bay – Johann August Corvinus after Paul Decker, c. 1720

BUITMAKEN VAN DE ZILVERVLOOT IN DE ZEESLAG BIJ VIGO Kopergravure vervaardigd Johann August Corvinus naar het ontwerp van Paul Decker,…

Read more

975

BUITMAKEN VAN DE ZILVERVLOOT IN DE ZEESLAG BIJ VIGO

Kopergravure vervaardigd Johann August Corvinus naar het ontwerp van Paul Decker, uitgegeven te Augsburg door Jeremias Wolff rond 1720. Afm.: 45 x 40 cm.

Op 22-23 oktober 1702, tijdens de Spaanse Successieoorlog, vond in de baai van Vigo een slag plaats tussen Engels-Nederlandse en Spaans-Franse schepen, waarbij de Engels-Nederlandse vloot bijna de gehele Spaanse en Franse zeemacht vernietigde.

Deze fraaie gravure vertelt triomfantelijk het verhaal dat de Engelse admiraal George Rooke de Franse admiraal François Louis de Châteaurenault verslaat en over de buit die de Engelsen en Hollanders binnenhalen. Onder de slag links Frankrijk met een aap en een bedroefde koopman, rechts Mercurius en twee koopmannen die er met de buit vandoor gaan.

Inmiddels weten we dat de Zeeslag bij Vigo meer teweegbracht.

Er werden goud, zilver en andere rijkdommen buit gemaakt, maar het overgrote deel van het goud en zilver van de Zilvervloot was reeds ontscheept en naar Segovia vervoerd. Deze goederen waren kort daarvoor per schip aangekomen uit de Spaanse kolonies in Amerika, maar door onenigheid met de stad Sevilla over het al dan niet mogen lossen van deze goederen in Vigo, waren de meeste handelsschepen nog steeds beladen.

Een deel van de lading (met name specerijen die toebehoorden aan Nederlandse, Spaanse en Engelse handelaren) zat nog in de schepen die door het Engels/Nederlands eskader geplunderd en vernietigd werden. Veel handelaren uit het Holland werden hierdoor geruïneerd, mede dus door toedoen van het ‘eigen’ eskader schepen.

Door de vernietiging van bijna de gehele Franse zeemacht bij deze zeeslag, verloor Frankrijk in één keer zijn status als maritieme macht en omdat Portugal voor de bescherming van zijn konvooien nu op de dominante Engelse zeemacht was aangewezen, koos men in Lissabon nu de kant van de alliantie Engeland/Holland/Oostenrijk. Hierdoor kon de Engelse vloot nu Lissabon als uitvalshaven gebruiken om de Middellandse zee en de Straat van Gibraltar te beheersen. Het vernietigen van de Franse marine en Spaanse armada bij Vigo, was daarmee het begin van de Engelse hegemonie ter zee (en tevens het einde van de Nederlandse ‘Gouden eeuw’.)

De Engelsen en Nederlanders (onder leiding van Philips van Almonde) hebben nog wel iets van het zilver en goud kunnen bemachtigen dat nog niet was ontscheept, maar veruit het grootste gedeelte kwam ten goede aan de Spaanse staat. De ‘schatten’ die de Hollanders bemachtigden, wogen niet op tegen de schade toegebracht aan de Hollandse handelshuizen die vele scheepsladingen en schepen verloren. De Engelse handelshuizen leden ook schade, maar de Engelse zeemacht werd nu de dominante factor op de wereldzeeën, waardoor er een periode van grote economische, politieke en militaire voorspoed begon voor het Engelse rijk.

Voor Nederland braken nu magere jaren aan, en al gauw waren de Nederlanders in oorlog met de Engelsen. Zij werden voorgoed van het maritieme wereldtoneel verdreven en verloren ook diverse overzeese gebieden aan de Engelsen.

Prijs: Euro 975,-