Rotterdam, Leuvehaven – Sabatier, c. 1850

DE LEUVEHAVEN TE ROTTERDAM. “Rotterdam Le Port“. Lithografie gemaakt door Léon Jean-Babtiste Sabatier, uitgegeven rond 1850 door Jacomme voor Bulla…

Read more

2.250

DE LEUVEHAVEN TE ROTTERDAM.

Rotterdam Le Port“. Lithografie gemaakt door Léon Jean-Babtiste Sabatier, uitgegeven rond 1850 door Jacomme voor Bulla & Jouy te Parijs, Later met de hand gekleurd. Afm. 39,5 x 57 cm.

Rond 1850 heeft Rotterdam nog de kenmerkende driehoeksvorm, die begrensd wordt door de vestinggrachten aan Coolsingel en Goudsesingel en door de Maas.

Rotterdam is een kleine maar aardige stad, die op menige buitenstaander indruk maakt. Het welgestelde deel van de Rotterdammers woont bezuiden de Hoogstraat, waar de havens zijn. In dit buitendijkse deel van Rotterdam, de ‘Waterstad’ (op de prent links), houden eb en vloed de grachten schoon. In het binnendijkse deel van de stadsdriehoek, benoorden de Hoogstraat, wonen dicht opeengepakt de arbeiders die in de haven en de industrie werken. Dit overbevolkte deel van de stad stinkt omdat menselijk en dierlijk afval (illegaal) in het nagenoeg stilstaande water in sloten en grachten wordt gestort.

Halverwege de negentiende eeuw veranderde het karakter van de Rotterdamse haven. Lange tijd had het accent gelegen op de zogeheten ‘eigenhandel’: handelaren kochten goederen in, sloegen die op in pakhuizen en verkochten ze weer. Rond 1850 werd de ‘transitohandel’ belangrijker: de klanten in het (veelal Duitse) achterland kochten hun handelswaar direct bij de producent en lieten ze in Rotterdam, eventueel na bewerking, alleen nog maar overslaan op binnenvaartschepen.

Op de prent zien we vanaf de Leuvebrug de Leuvehaven, zee- en binnenvaartschepen zijn in de weer. Aan het einde de Zeevischmarkt. Links er achter de Sint-Dominicuskerk (of Steigerse Kerk), rechts in de verte torent de Sint-Laurenskerk.

Léon Jean-Babtiste Sabatier (? – 1887) was een Franse schilder, graveur en tekenaar die meerdere schilderachtige stadsgezichten maakte. Hij exposeerde in de Salon te Parijs van 1827 tot 1870 en kreeg een bronzen medaille in 1839. Een ander stadsgezicht gemaakt door Sabatier vindt u hier.

Prijs: Euro 2.250,- (incl. lijst)