Dutch paddle steamer – Joseph Sipkes, 1830

“Stoomboot” Aquarel van de hand van Joseph Sipkes. Gesigneerd en gedateerd linksonder “J. Sipkes, 1830”. Afm. ca. 10,5 x 13,7…

Read more

475

Stoomboot” Aquarel van de hand van Joseph Sipkes. Gesigneerd en gedateerd linksonder “J. Sipkes, 1830”. Afm. ca. 10,5 x 13,7 cm.

Bij de eerste stoomboten (vanaf 1807) dreef een stoommachine een scheprad aan (raderstoomboot). (Vanaf 1836 kwam het schroefstoomschip (stoomboot met scheepsschroef) op.)

In de stoommachine werd water werd verhit tot stoom dat de kracht leverde voor de aandrijving van het schoepenrad. Aangezien zeewater niet geschikt was voor een stoommachine, hadden zeeschepen een installatie om de stoom weer tot water te condenseren en opnieuw te gebruiken. Als brandstof werd aanvankelijk steenkool gebruikt.

In het midden van de 19e eeuw werden stoomboten nog niet als schepen gezien. Een Rotterdamse “Ordonnantie inzake diepgeld” (wat wij nu een havengeldverordening zouden noemen) maakte uitdrukkelijk onderscheid tussen “stoombooten, schepen en andere vaartuigen”. Die “schepen” waren zeilschepen.

Van marineschilder Joseph Sipkes (1787-1852) is weinig meer bekend dan dat hij in Amsterdam werkzaam was aan het begin van de 19de-eeuw. Naast een aantal werken in olieverf, aquarelleerde hij prachtige scheepsportretten.

Prijs: Euro 475,-