Horse racing in Leeuwarden – after Jan Hendrik Matthijsen, 1831

“KENINGSSWIPEDEI” [Koningszweepdag] “Harddraverij om een fraai met goud gemonteerde zweep. Gehouden te Leeuwarden in het zaailand op de 24 julij…

Read more

1.250

KENINGSSWIPEDEI” [Koningszweepdag]

Harddraverij om een fraai met goud gemonteerde zweep. Gehouden te Leeuwarden in het zaailand op de 24 julij 1830.” Lithografie vervaardigd door F. W. Wolters naar een tekening van Jan Hendrik Matthijsen uit 1831. Later met de hand gekleurd. Afm. (incl. tekst): 55 x 61 cm.

Vanaf 1823 tot 1865 was het Zaailand in Leeuwarden het decor van menige harddraverij. Hoogtepunt was de draverij om “eene fraaie, met goud gemonteerde zweep”.

Het bijzondere aan de op deze lithografie vastgelegde editie was dat koning Willem I te gast was, in gezelschap van zijn zoon, de Held van Waterloo, en zijn kleinzoon, de latere koning Willem III. De drie Nassaus bevinden zich op het balkon van het Heeren Logement, het hoge gebouw rechts van het midden.

Bij kortebaandraverij draafden de paarden telkens twee aan twee tegen elkaar over een recht stuk weg van ongeveer 300 meter. Aan de bereden draverij van 1830 deden “twee dozijn van de vermaardste harddravers” mee. Winnaar dat jaar was ene Klaas Andries Siccama uit Dantumawoude, vooraan op de voorstelling zwaaiend met zijn hoed. Na de wedstrijd begaf hij zich op z’n paard naar het balkon met de vorsten en ontving “met gepaste toespraak” de prijs uit handen van de prins.

Literatuur: Frederik Muller “Nederlandsche historieplaten” (1863-1882), nr. 6349.

Prijs: Euro 1.250,-