Jewish circumcision (brit milah) – Bernard Picard, 1725

“Instrumens qui servant à la circoncision” [Werktuigen die tot de Besnydenis dienen], kopergravure vervaardigd door Bernard Picard in 1725 voor…

Read more

175

Instrumens qui servant à la circoncision” [Werktuigen die tot de Besnydenis dienen], kopergravure vervaardigd door Bernard Picard in 1725 voor “Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde”. Later met de hand gekleurd. Afm.: (plaatrand) 32 x 21 cm.

De Nederlandse vertaling van het werk van Picard (verschenen in 1727) geeft ons de volgende beschrijving van wat er op de gravure te zien is dat nodig is voor een Joodse besnijdenis (briet mila):

In ‘t Bovendeel van deeze Afbeelding, vind men dit volgende verbeeldt:

1. Een kleine Schotel waarin de pleisters leggen.

2. Een andere Schotel waarin een weinig sant is, om ‘er de Voorhuidt in te leggen.

3. Een Pleister.

4. Een Flesje waarin de t’samentrekkende pouders zyn.

5. Het Mes ‘t welk tot de Besnydenis dient.

6. Het Werktuig ‘t welk dient om de Voorhuidt te houden.

7. Een Windzel dienende om de pleisters te bewinden.

8. Een klein zilver Roedje waarop men de Voorhuidt windt.

In ‘t Onderdeel word verbeeldt; al wat de Wet Boeken aangaat.

A. Is een klein Koffertje waarin de namen van al de Leden der Synagoge zyn, en waaruit men de namen van zeven Persoonen trekt, om de oeffening van ‘t leezen der Wet waar te neemen. Dit Koffertje is in vier deelen verdeelt; het eerste deel met 1 getekent, vervat de namen der Leviten. 2. is het deel waarin men de namen der Leviten legt, naar maate zy geleezen zyn. 3. Het gedeelte waarin de namen der andere leden van de Synagoge leggen. 4. de plaats om de namen der geenen daarin te leggen, die reeds verkooren zyn.

B. Is de Sepher Tora, of het Rolboek van de Wet, geopent.

C. Het Rolboek van de Wet, toegerolt en in een breeden bandt gewonden.

D. Het Rolboek van de Wet, met zyne versierselen.

E. De Rimonim of het zilver versierzel met schelletjes, die op beide de einden boven op het Rolboek worden gezet.

F. Een wysroedje waarmede men den geenen wyst, die leest.

Prijs: Euro 175,-