London, Royal Exchange – Daumont, ca. 1770

AANDELENHANDEL AAN DE LONDENSE BEURS “Vue de la interieur de la Bourse Royale de Londre”, kopergravure vervaardigd door Daumont te…

Read more

295

AANDELENHANDEL AAN DE LONDENSE BEURS

Vue de la interieur de la Bourse Royale de Londre”, kopergravure vervaardigd door Daumont te Parijs rond 1770. Afm. 25,5 x 40,5 cm.

De Royal Exchange was opgericht naar het model van de Antwerpse beurs in 1571.

Tijdens de 17e eeuw vond er slechts goederenhandel plaats, de handelaren in aandelen mochten niet naar binnen vanwege hun slechte manieren en werden verwezen naar de koffiehuizen in de buurt. De Great Fire of London verwoestte de eerste Royal Exchange, maar werd in 1669 herbouwd (het gebouw zoals te zien op de gravure).

Aan het eind van de 17e-eeuw huisvestte de Royal Exchange zowel handelaren in aandelen als ook kooplieden en handelswaar. In 1697 werd er een wet aangenomen die verplichtte dat handelaren een vergunning hebben, ook werd hun aantal gelimiteerd. Zij die geen vergunning kregen, begonnen te handelen op straat die bekend werd als ‘Exchange Alley’.

Hoewel er in de loop van de 18e-eeuw strengere regels kwamen die eisten dat bedrijven werden geregistreerd, waarmee windhandel kon worden beteugeld, bleef aandelenfraude regelmatig voorkomen. De aandelenhandel verschoof naar de London Stock Exchange en de Royal Exchange wordt begin jaren 1770 de plaats voor Lloyd’s verzekeringsmarkt.

Prijs: Euro 295,-