Amsterdam stock exchange – Willem Hendrik Hoogkamer after Hendrik Gerrit ten Cate, 1825

THE OLDEST STOCK EXCHANGE IN THE WORLD “De Groote Beurs van Binnen | La Grande Bourse à l’interieur” [interior of…

425