Amsterdam – Otto Barentsz. Smient, 1662/1663

“Amstelodami Veteris Et Novissimæ Urbis Accuratissima Delineatio.” [Het oude Amsterdam tevens moderne stad zeer nauwkeurig weergegeven]. Kopergravure uitgegeven in 1662/1663 door…

Read more

1.350

Amstelodami Veteris Et Novissimæ Urbis Accuratissima Delineatio.” [Het oude Amsterdam tevens moderne stad zeer nauwkeurig weergegeven]. Kopergravure uitgegeven in 1662/1663 door Otto Barentsz. Smient en Bernardus Smient in “Handvesten, Privilegien, Octroyen, Costumen En Willekeuren Der stad Amstelredam”. Later met de hand gekleurd. Afm. 31 x 41 cm.

Deze kaart toont een nog geheel lege Vierde Uitleg. Het plan voor deze uitleg door Daniël Stalpaert was begin 1662 door de vroedschap van Amsterdam geaccordeerd. Het is een verkleinde versie van een kaart die werd uitgegeven door Nicolaas Visscher tussen 1662 en 1664.

Aan de onderrand zien we een fraai profiel van de stad geflankeerd door de godin van de vruchtbaarheid, Juno en de beschermster van de steden, Minerva. De eerste ontvangt geschenken van vier putti die de werelddelen voorstellen. Minerva kijkt waakzaam over de stad en wordt vergezeld van putti met een Jacobsstaf, een kompas en globes. Het zijn attributen die nodig zijn om schepen succesvol rond de wereld te kunnen laten varen. Boven het profiel het wapen van Holland en een hoorn des overvloeds, links het wapen van Amsterdam en rechts het stadszegel met kogge schip.

Prijs: 1.350,-