Overijssel – Claes Jansz. Visscher, 1652

“Transisalania Provincia, vulgo Over-IJssel.” Kopergravure naar het ontwerp van Nicolaas ten Have, uitgegeven (en vermoedelijk ook gegraveerd) door Claes Jansz.…

Read more

495

Transisalania Provincia, vulgo Over-IJssel.” Kopergravure naar het ontwerp van Nicolaas ten Have, uitgegeven (en vermoedelijk ook gegraveerd) door Claes Jansz. Visscher in 1652 te Amsterdam. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. 44,5 x 56,6 cm.

In tegenstelling tot andere Noord-Nederlandse provincies duurde het tot het midden van de 17de eeuw voordat er een betrouwbare kaart van Overijssel beschikbaar kwam. Tussen 1640 en 1650 werd de provincie in kaart gebracht in opdracht van de Staten van Overijssel door Nicolaas ten Have, conrector van de Latijnse School in Zwolle. Zijn fraaie overzichtskaart in vier bladen kwam eindelijk uit in 1650 (of 1652?) en werd veelal los verspreid.

De provincie betaalde Ten Have fl. 245 “over oncosten van het snijden van de plate van de kleijne caerte dezer Provincie”. Deze verkleinde kaart is geen getrouwe kopie van de grote kaart. De verkleining vergde weglating van details, toch bleef een evenwichtig kaartbeeld behouden. De verkleinde uitgave van de kaart van Ten Have is terug te vinden in een aantal Nederlandse atlassen uit de 17de en 18de eeuw. Onze kaart van Claes Jansz. Visscher is daarvan de oudste.

Prijs: Euro 495,-