Reading from Homer – Lawrence Alma-Tadema, ca. 1885

“Reading from Homer“, heliogravure vervaardigd rond 1885 door de Berlin Photographic Co. naar het schilderij (Opus CCLXVII) van Lawrence Alma-Tadema.…

Read more

2.950

Reading from Homer“, heliogravure vervaardigd rond 1885 door de Berlin Photographic Co. naar het schilderij (Opus CCLXVII) van Lawrence Alma-Tadema. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. 41,5 x 83 cm. In originele lijst.

We zien een rapsode met een papyrusrol, hij draagt de epische gedichten van Homerus voor aan een toegewijd publiek. Ze zijn bijeengekomen in een klein amfitheater dat uitkijkt over een turquoise Egeïsche Zee.

De zetel van de lezer is ontleend aan het theater van Dionysus in Athene. De gevarieerdheid van kostuums zijn een afspiegeling van de algemene aantrekkingskracht van Homerus‘ poëzie; de elegant geklede figuur, half afgesneden aan de linker kant, contrasteert sterk met de liggende figuur in eenvoudige geitenvellen. Een criticus klaagde dat de gezichtstypen “van een lage orde” waren en niet pasten bij de waardigheid van het onderwerp. Alma-Tadema sympathiseerde echter met de negentiende-eeuwse visie van Homerus als populair, in plaats van elitair dichter. Alma-Tadema wenste wellicht ook dat zijn eigen ‘epos’ een breed publiek bereikte, en inderdaad werd Reading from Homer wijd verspreid in de vorm van losse gravures en andere reproducties. Zijn schilderijen waren door ook toen al hoge prijzen, slechts te koop voor een rijke minderheid.

Prijs: Euro 2.950,- (incl. lijst)