Amsterdam – Lodovico Guicciardini, 1624-1648

16E-EEUWS AMSTERDAM “Amstelredam”, kopergravure uit Lodovico Guicciardini’s “Descrittione di tutti i Paesi Bassi”, vermoedelijk uitgegeven door Johannes Janssonius tussen 1624…

Read more

16E-EEUWS AMSTERDAM

Amstelredam”, kopergravure uit Lodovico Guicciardini’s “Descrittione di tutti i Paesi Bassi”, vermoedelijk uitgegeven door Johannes Janssonius tussen 1624 en 1648. Later met de hand gekleurd. Afm.: 24 x 26 cm.

We zien vanaf de IJ-zijde. Zowel binnen- als buitengaats liggen in het water voor de stad vele schepen, deze geven aan dat Amsterdam was uitgegroeid tot internationaal handelscentrum. Door de driedimensionale weergave van de stad in vogelvlucht perspectief, worden de schepen op de voorgrond naar verhouding groot afgebeeld waardoor de aandacht er extra op gevestigd wordt.

De kaart toont de stad aan het eind van de 16e-eeuw. Zowel de moderne vestingwal met twaalf bolwerken als de dan nog niet afgebroken middeleeuwse vestingmuur zijn weergegeven. De legenda rechts geeft een overzicht van alle belangrijke plaatsen en gebouwen in de stad. Bovenaan zien we het wapen van Amsterdam en het wapen van het graafschap Holland.

Guicciardini (1521 – 1589) was een Italiaanse koopman en leefde als diplomaat van de Medici’s in Antwerpen. Guicciardini was een man met brede kennis en belangstelling. In zijn Discrittione gaat hij in op verschillende aspecten van de Nederlanden; het land en het landschap, de rivieren en de zee, de bossen, de bewoners en hun geaardheid en gewoonten, de economie en handel, de staatsinrichting, de kerkelijke activiteiten, de schilderkunst, de muziek, etc. Wetenswaardigheden die voor een toenmalige reiziger zeer interessant moeten zijn geweest. Hij zweeg echter over de oorlogsperikelen waar de Nederlanden door geteisterd werden. Het idyllische beeld dat Guicciardini van ‘zijn’ Nederlanden geeft, is –  zo schrijft hij uitdrukkelijk – gebaseerd op de politieke situatie van vóór 1560.

Prijs: Euro VERKOCHT