Amsterdam – Dutch Galliot

KUSTVAARDER VOOR AMSTERDAM TEN TIJDE VAN HET KONINGRIJK HOLLAND – Dutch Galliot with a view of AmsterdamAquatinta vervaardigd door J.…

Read more

KUSTVAARDER VOOR AMSTERDAM TEN TIJDE VAN HET KONINGRIJK HOLLAND – Dutch Galliot with a view of Amsterdam
Aquatinta vervaardigd door J. Clark & J. Humble naar een tekening van Dominic Serres, uitgegeven te Londen in 1807. Later met de hand gekleurd. Afm. (prent) 26,2 x 41,3 cm.

De galjoot, een platbodem met zijzwaarden voor de kustvaart, werd veelal gebruikt voor de koopvaardij.

In 1807 is de handel en scheepvaart in de Amsterdamse haven sterk afgenomen. De toegangsroutes waren verzand, er waren oorlogen met Frankrijk met Engeland en ook het embargo van Engelse producten op het Europese vaste land, had tot gevolg dat de ooit zo bloeiende haven bijna kon worden gesloten.

Pas vijftig jaar later klimt Amsterdam uit dit dal.

Prijs VERKOCHT