Amsterdam – Lodovico Guicciardini, 1581

16E-EEUWS AMSTERDAM “Amstelredamum”, kopergravure verschenen in de  “Descrittione di tutti i Paesi Bassi” van Lodovico Guicciardini uitgegeven in 1581 bij…

Read more

16E-EEUWS AMSTERDAM

Amstelredamum”, kopergravure verschenen in de  “Descrittione di tutti i Paesi Bassi” van Lodovico Guicciardini uitgegeven in 1581 bij Christoffel Plantijn in Antwerpen. Later met de hand gekleurd. Afm. 23,5 x 32,5 cm.

De kaart is gekopieerd naar een plattegrond die vanaf 1571 was verschenen in de stedenboeken van Georg Braun en Frans Hogenberg, die op zijn beurt weer een verkleining was van de eerste gedrukte kaart van Amsterdam vervaardigd door Cornelis Anthonisz. uit 1544.

De bebouwing van de stad beperkt zich vrijwel geheel tot het gebied binnen de Singel, een stukje Amstel, de Kloveniersburgwal en de Gelderse Kade. Daarbuiten zien we de ontwikkeling in de Lastange, het gebied ten oosten van de Gelderse Kade. De verbondenheid van de stad met de scheepvaart en handel en impliciet haar afhankelijkheid daarvan, wordt duidelijk gemaakt door de vele schepen die zowel binnen als buiten de palissaden in het IJ ingetekend staan.

Guicciardini (1521 – 1589) was een Italiaanse koopman en leefde als diplomaat van de Medici’s in Antwerpen. Guicciardini was een man met brede kennis en belangstelling. In zijn Discrittione gaat hij in op verschillende aspecten van de Nederlanden; het land en het landschap, de rivieren en de zee, de bossen, de bewoners en hun geaardheid en gewoonten, de economie en handel, de staatsinrichting, de kerkelijke activiteiten, de schilderkunst, de muziek, etc. Wetenswaardigheden die voor een toenmalige reiziger zeer interessant moeten zijn geweest. Hij zweeg echter over de oorlogsperikelen waar de Nederlanden door geteisterd werden. Het idyllische beeld dat Guicciardini van ‘zijn’ Nederlanden geeft, is –  zo schrijft hij uitdrukkelijk – gebaseerd op de politieke situatie van vóór 1560.

Prijs VERKOCHT