Antwerp, Dutch blockade during the Belgian Revolution – 1831

“De Nederlandsche kanonneerbooten, voor Antwerpen gestationeerd, in 1831“. Lithografie gedrukt door Flora Java. Later met de hand gekleurd. Afm. (druk):…

Read more

De Nederlandsche kanonneerbooten, voor Antwerpen gestationeerd, in 1831“. Lithografie gedrukt door Flora Java. Later met de hand gekleurd. Afm. (druk): 26,5 x 34 cm. (afb. 20,9 x 32,9 cm).

In 1815 wordt Willem I, nadat de Franse bezetters zijn teruggedrongen, tot koning gekroond van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.

Vijftien jaar later heerst er bij het Belgische volk veel onvrede. Het katholieke zuiden is niet blij met een protestantse koning. De Franstalige edelen storen zich eraan dat de regering Nederlands spreekt en de liberalen vinden dat de koning te machtig is en zich met teveel zaken bemoeid.

In 1830 komen de Zuidelijke Nederlanden in opstand tegen koning Willem I. Die probeert de Belgische Revolutie neer te slaan.

Op 31 Augustus 1830 verschenen voor Antwerpen brikken de Gier en de Panter met drie kanonneerboten en twee dagen daarna de fregatten Euridice en Sumatra en een vierde kanonneerboot. lets later kwamen de korvetten de Komeet en de Proserpine eveneens voor de stad ten anker. De Proserpine verving de Panter die op 26 September weer wegvoer.  Kapitein ter zee Lewe van Aduard had het bevel over dit smaldeel waarmee hij de haven blokkeerde.

Op de voorgrond bij de Jordaenskaai het tijdens een storm aan de grond gelopen fregat Sumatra. Toen de Antwerpenaren zagen wat voor krijgsbevoorrading het schip aan boord had, scheelde het weinig of de schepen die stad moesten beletten deel te nemen aan de opstand die was begonnen in Brussel, verergerden de zaken. Niet lang daarna, op 27 oktober gaf Lewe van Aduard bevel om de stad vanaf de Schelde te bombarderen. Er komt een wapenstilstand, vermoedelijk is deze litho een weergave van die periode, maar in augustus 1831 hervatten de vijandelijkheden zich en nam Lewe van Aduard met zijn schepen en vaartuigen enkele forten in en haalde daar de Belgische vlag neer.

Maar we kennen de afloop van het verhaal, uiteindelijk wordt België onafhankelijk.

Onder de voorstelling een afbeelding van Neptunus, god van de zee, gezeten op een zegewagen getrokken door twee paarden. Op de voorgrond een meerman en er boven in de lucht een op haar bazuin blazende engel.

Literatuur: Frederik Muller “Nederlandsche historieplaten” (1863-1882), nr. 6528.

Prijs: VERKOCHT