Cape of Good Hope – Francois Valentijn, 1724-1726

“Nieuwe Kaart van Caap der Goede Hoop” met gedetailleerde inzet “Kaart van de Caap der Goede Hoop waar in aangetoond…

Read more

Nieuwe Kaart van Caap der Goede Hoop” met gedetailleerde inzet “Kaart van de Caap der Goede Hoop waar in aangetoond werden de voornaamste Plaatzen, met de Naamen van der zelver besitters” vervaardigd door François Valentijn. Later met de hand gekleurd. Afm.: 56.7 x 44.7 cm. Uitgegeven te Dordrecht  1724-1726 door Joannes van Braam en Gerard onder de Linden als deel van Valentijn’s “Oud en Nieuw Oost-Indien, vervattende Een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydluftige beschryvige der Moluccos … en alle de Eylanden Onder dezelve landbestieringen behoorende; English comptoir op Suratte, en de levens der Groote Mogols …

François Valentijn was een dominee, natuurvorser en schrijver die vooral bekend is om zijn Oud en Nieuw Oost-Indien, een geschiedenis van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en hun activiteiten in Oost-Indië. Valentijn’s kaarten behoorden tot de meest nauwkeurige en grootschalige producties over het gebied tot dan toe gepubliceerd. Als officier had Valentijn toegang tot V.O.C. documenten die hij compileerde tot een uitzonderlijke collectie kaarten. Valentijn’s werk is zo superieur aan eerdere kaarten dat de publicatie ervan, gezien het strenge geheimhoudingsbeleid van de V.O.C. met name voor wat betreft cartografisch materiaal, verrassend is.

De kaart bestrijkt het gebied van de West-Kaap en Kaap de Goede Hoop tot net voorbij Algoa Bay in het oosten. De bewoonde gebieden zijn duidelijk gegraveerd, evenals bergen en rivieren met de namen van stammen en dorpen. De inzet kaart van Kaapstad en Vaalsbaai (False Bay) geeft een schat aan informatie, waaronder de namen en locaties van individuele boeren. Ook wegen en topografie zijn aangegeven.

Deze invloedrijke kaart werd gedurende de 18de-eeuw door andere cartografen meermaals gebruikt als voorbeeld voor andere kaarten.

Prijs: VERKOCHT