Dutch man-o-war – Cornelis Kribber, c. 1760

“Nieuwe tafel voor alle Lief hebbers en Zeevaarende Persoonen vertoonende een Oorloghs-schip met al ‘t Touwerk als meede eeen door…