Friesland – Nicolaes van Geelkercken (Frederick de Wit), 1665