Gelderland and Overijssel – Gerard Mercator + Jodocus Hondius, 1619

“Geldria et Transysulana”, kopergravure vervaardigd in opdracht voor Gerard Mercator, uitgegeven in 1619 door Jodocus Hondius als deel van diens…