Groningen – Braun & Hogenberg, ca. 1595

DE STAD GRONINGEN IN 16DE-EEUW “Groninga” In de tijd met de hand gekleurde kopergravure uit de Civitates Orbis Terrarum, ca. 1595 gemaakt door Georg…

Read more

DE STAD GRONINGEN IN 16DE-EEUW

Groninga” In de tijd met de hand gekleurde kopergravure uit de Civitates Orbis Terrarumca. 1595 gemaakt door Georg Braun en Franz Hogenberg. Afm. (prent) ca. 32 x 44 cm.

De Civitates orbis terrarum wordt beschouwd als de vroegste systematische stedenatlas. Hoewel het geen echte voorlopers had, bleek het werk direct in een behoefte te voorzien, omdat het sociale, politieke en economische leven van die periode zich afspeelde in de steden. Het werd een van de bestsellers van de late zestiende eeuw. De zes delen waaruit het werk bestond, verschenen tussen 1572 en 1618; alleen het eerste deel vermeldt echter bovenstaande titel. Georg Braun (1541-1622), kanunnik van de kathedraal van Keulen, schreef het voorwoord bij de eerste vijf delen en ook de begeleidende tekst op de versozijde van de plattegronden en stadsaanzichten. Veel materiaal voor dit stedenboek is afkomstig van de Antwerpse cartograaf Abraham Ortelius. Diens in 1570 verschenen Theatrum orbis terrarum heeft in een aantal opzichten model gestaan voor de Civitates.

Simon van den Neuvel (Novellanus), Frans Hogenberg en (zijn zoon?) Abraham Hogenberg graveerden de koperplaten naar ‘op bestelling’ gemaakte tekeningen van onder anderen de Antwerpse schilder Joris Hoefnagel, zijn zoon Jacob Hoefnagel en Heinrich Rantzau. Niet alle platen in de Civitates zijn echter speciaal voor dit werk gemaakt. Een aantal is nagetekend van reeds bestaande plattegronden en stadsaanzichten, onder meer uit Sebastian Münsters Cosmographia en Lodovoco Guicciardini’s Descrittione di tutti i Paesi Bassi.

In veel gevallen, zoals ook bij de plattegrond van Groningen, zijn de prenten verlevendigd door er menselijke figuren aan toe te voegen. Dit diende een tweeledig doel: niet alleen werd zo de mogelijkheid geboden de gewoontes en kleding van de inwoners te laten zien, het moest ook voorkomen ook dat de Turken tijdens hun veroveringstochten gebruik maakten van de stadsaanzichten, aangezien de Islam het afbeelden van personen niet toestaat.

Prijs: VERKOCHT