Guelders – Frederick de Wit, 1690

“Ducatus Geldriae et Comitatus Zutphaniae Tabula” [kaart van het Hertogdom Gelre en het Graafschap Zutphen], kopergravure vervaardigd door Abraham Deur…

Read more

Ducatus Geldriae et Comitatus Zutphaniae Tabula” [kaart van het Hertogdom Gelre en het Graafschap Zutphen], kopergravure vervaardigd door Abraham Deur en uitgegeven “inde Kalverstraat bij den Dam inde Witte Pascaert“ door Frederick de Wit in 1690 als onderdeel van diens “Nieuw Kaertboeck vande XVII Nederlandsche Provincien“. In de tijd met de hand gekleurd. Afm.: 46 x 54 cm.

Tussen 1339 en 1795 omvatte het Hertogdom Gelre de huidige provincie Gelderland en Noord-Limburg. Het strekte zich ook uit over een klein deel van het noorden van de huidige bondsstaat Noordrijn-Westfalen. Gelre was verdeeld in vier kwartieren, samen vormden zij de Staten van de Kwartieren: het kwartier van Veluwe, het kwartier van Nijmegen, het kwartier van Zutphen en het Overkwartier (kwartier van Roermond). Door de Tachtigjarige Oorlog werd het Overkwartier van Gelre afgesplitst. De drie noordelijke kwartieren sloten zich aan bij de Unie van Utrecht (1579) en werden deel van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het Overkwartier werd deel van de Zuidelijke Nederlanden.

Na een jeugd in Gouda vestigde de Frederick Wit (1629/30 – 1706) zich rond 1648 in Amsterdam. Hij begon een winkel in de Kalverstraat die aanvankelijk De Dry Crabben werd genoemd en komt in het bezit van koperplaten die eerder door Johannes Janssonius werden gebruikt. Na 1655 werd de naam veranderd in De Witte Pascaert [van De Wit + zeekaart] en zat zijn winkel op de hoek van de Dam. Door zijn huwelijk met Maria van der Waag in 1661, kreeg hij het poorterschap van Amsterdam en kon hij lid worden van het boekverkopersgilde St. Lucas.

Prijs: VERKOCHT