London – 1754

“Kaart van Londen enz, en van het naby gelegen Land ruim een uur gaans rondsom dezelve stad” kopergravure uitgegeven door…

Read more

Kaart van Londen enz, en van het naby gelegen Land ruim een uur gaans rondsom dezelve stad” kopergravure uitgegeven door Isaak Tirion te Amsterdam in 1754, als onderdeel van de “Nieuwe en Beknopte Handatlas bestaande in eene verzameling van eenige der algemeenste en nodige landkaarten etc.”. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. ca. 28 x 41,5 cm.

We zien Londen en haar directe omgeving. De stad ligt rond de rivier de Theems, die horizontaal over het blad loopt en bezaaid is met kleine schepen. De legenda in de linkerbovenhoek labelt de belangrijke gebouwen van de stad. We zien het nog buiten de bebouwde kom liggende Hyde Park met tuinen en gronden. De aangrenzende graafschappen van Surrey, Kent, Middlesex en Essex zijn ook zeer gedetailleerd weergegeven met belangrijke steden, wegen, rivieren, en gebouwen.

De kaart volgt het werk van John Rocque (ca. 1704-1762), een Zwitserse Hugenoot die opgroeide in Londen. Hij werkte als landmeter, uitgever en graveur. Deze mooie kaart van zijn thuisstad toont zijn aandacht voor het detail.

Prijs: VERKOCHT