North Netherlands – Abraham Ortelius, 1592

NOORD NEDERLAND AAN HET BEGIN VAN DE TACHTIGJARIGE OORLOG “Oost ende West Vrieslandt beschrijvinghe”, kopergravure vervaardigd in 1568 voor Abraham…